ISF – Imaging Science Foundation

D65.se är nordisk representant för ISF och håller i utbildningar och certifiering.

Imaging Science Foundation

ISF arbetar tillsammans med tillverkare och genom utbildning för en förbättring av elektronisk bildåtergivning. Dit hör kalibrering av displayer, projektorer, skärmar och så vidare, samt samarbete med tillverkare att produkterna får de verktyg som krävs för att uppnå korrekt bild. ISF arbetar mot den standard som gäller för varje situation oavsett om det är HDTV, sRGB, PAL, NTSC, DCI, Adobe RGB eller medicinska tillämpningar.

Ett konkret exempel på ISF:s arbete är de ISFccc-menyer som finns i flera moderna konsumentdisplayer. Rätt utfört har dessa displayer kompletta reglage som kan ta bilden till vad som i en del fall är perfektion utifrån den standard som tillämpas.

Låt inte termen "konsument" missleda då ISF arbetar med befintliga standarder i alla lägen. Vad som gäller för en studiomonitor gäller även för en 50-tums plasma. Skillnaden är att ISF kommit så långt i sitt arbete att  kaliberingsmöjligheterna i konsumentprodukter överträffar en del av de professionella produkterna på marknaden. Till exempel kompletta reglage för justering av färgrymd (CMS) och stegvis finjustering av gråskala.